Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

İl: Devlet, vatan, memleket.

İL BEY: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan III. Alâaddin Keykubad döneminin devlet adamlarından biri.

İL-DENİZ: Irak Selçukluları döneminde ön plana çıkmış bir atabeydir.

İL GAZİ: Mardin Artuklu Beyliği’nin kurucusu, Artuk Bey’in oğlu.

İL-TUTMUŞ: Türkiye Selçukluları döneminde yaşamış olan Türkmen komutanı.

İnanç: İman.

İNANÇ HATUN: Irak Selçukluları döneminde politik ihtiraslarıyla ön plana çıkan bir kadın.

MUSA İNANÇ YABGU: Selçuk Bey’in dört oğlundan birisi.