Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Yabgu: Eski Türklerde idarî bir unvan.

ARSLAN YABGU: Selçuk Bey’in dört oğlundan birisi.

MUSA İNANÇ YABGU: Selçuk Bey’in dört oğlundan birisi.


Yağı-basan: Düşman basan.

YAĞI-BASAN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminin Antakya hâkimi.


Yınal / Yenal / İnal: Annesi soylu, babası ise sıradan bir kişi olan çocuklara verilen ad.

İBRÂHİM YINAL: Yûsuf Yınal’ın oğlu, Selçuk Bey’in torunudur. Anneleri bir olmak üzere de Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’in üvey kardeşidir. Selçukluların ilk yıllarındaki fetih hareketlerinde önemli bir rol oynamıştır. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’e 2 defa isyan eden İbrâhim Yınal, idam edilmiştir.

YÛSUF YINAL: Selçuk Bey’in dört oğlundan birisidir. Karahanlı şehzadesi Ali Tegin’in, Alp Kara kumandasında sevkettiği birliğin Selçuklulara yaptığı baskın neticesinde hayatını kaybetmiştir.