Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Mengli: Yüzde bulunan ben, yüzünde beni olan. / Sonsuz, sonsuzluk.

EMÎR MENGLİ: Irak Selçukluları döneminde bir emîr.


Mengücek: Yüzde bulunan ben, yüzünde beni olan. / Sonsuz, sonsuzluk.

MENGÜCEK BEY: Selçukluların ilk dönemlerinden bir Türkmen beyi. Anadolu’daki fetih hareketlerine katılmıştır.