Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Uğurlu: Devletli, bereketli.

EMÎR UĞURLU: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan II. İzzeddin Keykâvus döneminden bir emîr.

Uvak: Ufak, küçük.

UVAK: Suriye ve Filistin’e yaptığı akınlar ile bilinen ve Kudüs’ü fetheden Selçuklu komutanı Atsız Bey’in babası.