Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Ekinci: Çiftçi.

EMÎR EKİNCİ: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk’un emîrlerinden birisi.


Eksük: Eksik.

EKSÜK BEY: Önde gelen Selçuklu komutanlarından olan Artuk Bey’in babasıdır.


Er: Erkek, asker.

ER-BASGAN: Yûsuf Yınal’ın oğlu. Er-Sığın, El-Basgan gibi farklı adlarla da bilinir.

ER-TAŞ: Yûsuf Yınal’ın oğlu.