Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Oğuz: Harezm bölgesinde yaşayan ve XI. yüzyıldan başlayarak kendilerine Türkmen de denilen, daha sonra batıya göçerek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin temelini oluşturan büyük bir Türk boyu.

ŞEMSEDDİN HAS OĞUZ: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan II. İzzeddin Keykâvus döneminin devlet adamlarındandır.