Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Çağrı: Doğana benzer yırtıcı bir kuş.

ÇAĞRI BEY: Selçukluların ilk döneminin en önde gelen komutanlarından. Selçuk Bey’in torunudur.


Çavlı: Ünlü, şöhretli.

ÇAVLI BEY: Büyük Selçukluların Musul hâkimi.


Çavuş: Savaşta safları düzelten, savaş olmadığı zaman da askeri zulüm etmeye bırakmayan kimse.

ÇAVUŞ BEY: Irak Selçukluları döneminin devlet adamlarından.


Çiçek: Bitki.

ÇİÇEK HATUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminin Antakya hâkimi Yağı-sıyan’ın kızı.


Çoban: Köy muhtarının yamağı. / Genellikle bir ücret karşılığında sığır, davar, manda gibi hayvan sürülerini güderek otlatan, onlara göz kulak olan kimse.

HÜSÂMEDDİN ÇOBAN BEY: Selçukluların Kastamonu uç beyi ve Çobanoğulları Beyliği’nin kurucusu.


Çökermiş: Çökmek, çökdü, çökerten, düşmanı bozmuş.

ÇÖKÜRMÜŞ BEY: Selçukluların Musul hâkimi.


Çubuk: İnce ve yumuşak dal.

ÇUBUK BEY: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminin ön plana çıkan beylerinden birisidir. Anadolu’daki fetih hareketlerine katılmıştır.