The Metropolitan Museum’dan: 7 Türban Miğfer

Türban miğferler, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar gibi birçok Türk devletine mensup ağır zırhlı askerlerin ve soyluların kullanmış olduğu, üstü genellikle işlemelerle bezenmiş ve bir zincir zırh vasıtasıyla yüzü koruyan miğferlerdir. Bu içeriğimizde, The Metropolitan Museum’da sergilenen, kullanan kişiye oldukça korkutucu bir görünüm kazandıran ve şüphesiz kırılmaz bir özgüven pompalayan 7 türban miğferi derledik. Tabii, çoğu türban miğferinin zincir zırhı günümüze ulaşmamış olup, sadece kask kısmı günümüze ulaşmıştır. Derlediğimiz miğferlerin hiçbiri Osmanlı üretimi olmasa da üstüne Osmanlı damgaları basılmıştır. Muhtemelen bu miğferler Osmanlıların eline, kazandıkları muharebeler neticesinde bir ganimet olarak geçmiştir.

1 – Şirvan üretimi türban miğfer, 15.-16. yy. 

Miğferin sahibinin Şirvanşahlar Devletinin hükümdarlarından olan Ferruhsiyer (1464-1501) olduğu düşünülmektedir.

2 – Türkmen üretimi türban miğfer, 15.-16. yy.

Miğferin üstünde Arapça ”Rabbimize, sultan-ı azamımıza, soylu, kudretli kağanımıza, berzahın efendisine hamdolsun.” yazısı bulunmaktadır.

3 – Türkmen üretimi türban miğfer, 15.-16. yy.

4 – Türkmen üretimi türban miğfer, 15.-16. yy.

5 – Türkmen üretimi türban miğfer, 15. yy.

6 – Türkmen üretimi türban miğfer, 16. yy.

7 – Türkmen üretimi türban miğfer, 15. yy.

Miğferin sahibinin Akkoyunlu hükümdarı Yakub’un (1464-1490) olduğu düşünülmektedir.