Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Kara: Siyah.

ALP KARA: Selçukluların ilk dönemlerindeki çetin rakiplerinden birisi. Karahanlı şehzadesi Ali Tegin’in kumandanlarındandır.

CELÂLEDDİN KARA-TAY: Moğol istilası döneminde Türkiye Selçuklularının öne çıkan devlet adamlarından biridir.

SEYFEDDİN KARA SUNGUR: Türkiye Selçukluları döneminde devlet adamlarından birisi.

KARA SUNGUR: Selçuklular döneminde Azerbaycan ve Arrân bölgesinin hâkimi, atabey.


Karaca: Siyah gibi.

KARACA SAKİ: Irak Selçuklu döneminin ünlü atabeylerinden.


Kılıç: Bir silah.

KILIÇ ARSLAN: Türkiye Selçuklularında bu adı taşıyan dört hükümdar vardır.


Kızıl: Bir renk.

KIZIL: Selçukluların ilk dönemindeki Türkmen reislerinden birisi.

KIZIL ARSLAN: Irak Selçukluları döneminde ön plana çıkmış olan bir atabey.


Kızlı: Kız sahibi.

KIZLI BEY: Selçuklular döneminde Suriye’de birtakım fetih hareketlerinde bulunmuş Türkmen beyi.


Kurlu: Kurulmuş, tertip ve tanzim edilmiş.

KURLU BEY: Suriye-Filistin bölgesinde faaliyet göstermiş Selçuklu komutanlarından birisi.


Kut / Kutlug / Kutalmış: Devlet, devletli, idare yetkisi olan.

KUTALMIŞ BEY: Arslan Yabgu’nun oğlu ve Türkiye Selçuklularının kurucusu Süleyman Şah’ın babası.

EMÎR KUTLUG: Sultan Alp Arslan döneminde Hicaz’da faaliyet gösteren Türkmen emîri.

KUTLUG ABA: Irak Selçukluları zamanında bir emîr.

KUTLUG HATUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Muhammed Tapar’ın eşi.

KUTLUG İNANÇ: Irak Selçukluları zamanında bir emîr.

KUTLUG TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminde Fars hâkimi.


Küçlü: Güçlü, kuvvetli.

KÜÇLÜ HAN: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan I. Alâaddin Keykubad döneminde Selçukluların hizmetine girmiş Harezm beyi.


Kür: Yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı.

KÜR-BOĞA: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminin Musul hâkimi.