Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Aba: Çoban, deveci ve göçebelerin giydiği uzun, yakasız üstlük, kepenek.

ALTUN ABA: Türkiye Selçuklu hükümdarları Sultan II. Kılıç Arslan ve Sultan Rükneddin Süleyman Şah döneminde yaşamış bir sipehsâlâr. / Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan I. Alâeddin Keykubad dönemi devlet adamlarından birisi.

AY ABA: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sancar’ın, Oğuzların esaretinden kurtulmasına yardımcı olan, dönemin emîri. / Türkiye Selçuklu hükümdarı I. İzzeddin Keykâvus döneminin emîrlerinden birisi. / Irak Selçukluları zamanında adı geçen devlet adamlarından birisi.

BOZ ABA: Irak Selçukluları zamanında ön plana çıkmış bir emîr.

KUTLUG ABA: Irak Selçukluları zamanında bir emîr.


Afşin: Silah ve zırh.

AFŞİN BEY: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan döneminin önde gelen Selçuklu komutanlarından birisi. Anadolu’ya yaptığı çetin akınlar ile bilinir.


Ak: Beyaz.

AK ARSLAN: Irak Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud döneminde Erdebil emîri.

AK SUNGUR PORSUKÎ: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Muhammed Tapar döneminin emîrlerinden.

KASÎMÜDDEVLE AK SUNGUR:  Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminin Halep hâkimi. Ayrıca Musul Atabeyliği’nin kurucusu olan İmâdeddin Zengî’nin de babasıdır.


Alp: Yiğit, yürekli.

ALP ARGUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın torunlarından birisi. / Irak Selçuklu hükümdarı Sultan II. Tuğrul’ın emîrlerinden birisi. / XII. yüzyıldaki Selçuklu beylerinden olan Bâzdâr Yarınkuş’un oğlu, Kazvin valisi.

ALP ARSLAN: Çağrı Bey’in oğullarından birisi. Büyük Selçukluların ikinci hükümdarı.

ALP İLİG: Kutalmış Bey’in oğullarından birisi.

ALP KARA: Selçukluların ilk dönemlerindeki çetin rakiplerinden birisi. Karahanlı şehzadesi Ali Tegin’in kumandanlarındandır.

ALP KUŞ: Irak Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud’un emirlerinden birisi.

ALP SUNGUR ŞAMÎ: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sancar dönemi emîrlerinden olup, Sultan’ın Oğuzların esaretinden kurtulmasına yardımcı olmuştur.

ALP SUNGUR YAKÛTÎ: Çağrı Bey’in oğullarından birisi. Anadolu’ya düzenlenen akınlara katılmıştır.

ALP YARUK: Artuk Bey’in oğullarından birisi.


Altun: Değerli bir maden.

ALTUN ABA: Türkiye Selçuklu hükümdarları Sultan II. Kılıç Arslan ve Sultan Rükneddin Süleyman Şah döneminde yaşamış bir sipehsâlâr. / Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan I. Alâeddin Keykubad dönemi devlet adamlarından birisi.

ALTUN-TAG: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk döneminde Horasan emîri.

ALTUN-TAŞ: Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk döneminin emîrlerinden birisi.

ALTUN TEGİN: Büyük Selçukluların Musul valisi Mevdud’un babası.

ALTUNCAN HATUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul Bey’in eşi.


Argun: Kemirgen sınıfından bir hayvan türü.

ALP ARGUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın torunlarından birisi. / Irak Selçuklu hükümdarı Sultan II. Tuğrul’ın emîrlerinden birisi. / XII. yüzyıldaki Selçuklu beylerinden olan Bâzdâr Yarınkuş’un oğlu, Kazvin valisi.

ARSLAN ARGUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın oğullarından birisi.


Arslan: Kedigillerden, yırtıcı bir memeli hayvan.

AK ARSLAN: Irak Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud döneminde Erdebil emîri.

ALP ARSLAN: Çağrı Bey’in oğullarından birisi. Büyük Selçukluların ikinci hükümdarı.

ARSLAN ARGUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın oğullarından birisi.

EMÎR ARSLANCUK: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk döneminde Basra emîri.

HATİCE ARSLAN HATUN: Çağrı Bey’in kızı.

KARA ARSLAN KAVURD BEY: Çağrı Bey’in oğullarından birisi, Kirman hâkimi. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah ile giriştiği taht mücadelesi sonrasında idam edilmiştir.

KILIÇ ARSLAN: Türkiye Selçuklularında bu adı taşıyan dört hükümdar vardır.

KIZIL ARSLAN: Irak Selçukluları döneminde ön plana çıkmış olan bir atabey.


Artuk: Artık, ziyade.

ARTUK BEY: Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah dönemlerinin ünlü Selçuklu komutanlarından birisi.


Atsız: At: Binek hayvanı. Başka bir görüşe göre “At / Ad” kelimesi “isim” kelimesine karşılık gelmekte ve nazar değmemesi için çocuklara bu ad verilmektedir.

ATSIZ BEY: Suriye ve Filistin’e yaptığı akınlar ile bilinen ve Kudüs’ü fetheden Selçuklu komutanı.

ATSIZ HATUN: Yağı-basan’ın torunu.


Ay: Dünya’nın uydusu, gök cismi.

AY ABA: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sancar’ın, Oğuzların esaretinden kurtulmasına yardımcı olan, dönemin emîri. / Türkiye Selçuklu hükümdarı I. İzzeddin Keykâvus döneminin emîrlerinden birisi. / Irak Selçukluları zamanında adı geçen devlet adamlarından birisi.

AY TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul Bey döneminde Bağdat şahnesi.


Ayaz: Açık gök, rüzgar.

AYAZ BEY: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın oğullarından birisi.