Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Gök: Sema.

GÖK-TAŞ: Selçuklular, Horasan’a indiğinde onların başında bulunan beylerden biri.

GÖK-TAY: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan II. Gıyâseddin Mesud döneminin emîrlerinden.


Gümüş: Değerli bir maden.

GÜMÜŞ TEGİN: Anadolu’ya akınlar düzenleyen Selçuklu komutanlarından birisi. / Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan Melikşah ve Sultan Berkyaruk dönemlerinin Selçuklu emîri ve atabeyi. / Danişmendlilerin ikinci beyi.