XV. yüzyılda yaşamış olan İbn Tağrîberdî, Memlük tarihçiliğinin en önemli isimlerinden birisidir. Yazıda onun tam adı  en-Nücûmü’z-zâhire fî mülûki Mısr ve’l-Kahire olan tarih eserinin Memlük tarih yazımından aldığı miras, İbn Tağrîberdî’nin uyguladığı yeni yöntemler ve eserin kaynaklarıyla olan bağı incelenmeye ...

Raimundus Aguilers, Birinci Haçlı Seferi‘ne Toulouse Kontu Raymond’un ordusunda ordu papazı olarak katılmıştır. Sefer esnasında ana Haçlı ordusunun yaşadığı tüm olayların şahididir. Seferden sonra kendisinin ve Haçlı ordusunun başından geçenleri anlatmak istemiş ve Historia Francorum Qui Ceperunt Iherusalem (Kudüs’ü Ele ...

Batı’da Haçlılara ve Haçlı Seferleri’ne olan ilgi özellikle Avrupalıların Ortadoğu’ya yönelik sömürge faaliyetleri neticesinde kayda değer bir artış göstermiştir. Bu ilgi; yazın dünyasında romanlar, kaynak neşirleri ve araştırma eserlerinin pirimitif örnekleriyle kendisini gösterirken, sanatta da tablolarda yankısını buldu. Bu sanatçılar ...

Bu içeriğimizde, Memlükler dönemi tarihçisi İbn Tağrîberdî’nin (ö. 1470) en-Nücûmü’z-zâhire ve İtalyan yazar ve şair Giovanni Boccaccio’nun Decameron adlı eserlerinden, 14. yüzyılda Avrupa’da büyük yıkıma yol açan Büyük Veba Salgını hakkında yazdıklarını aktardık. İyi okumalar. 1410 senesinde Yusuf adıyla Kahire’de ...

1075 yılı civarında doğduğu tahmin edilen Tankred, Marki Odo ile Norman Robert Guiscard’ın kızı Emma’nın çocuğudur. Dedesi ve onun kardeşleri, Roma çevresindeki Alman nüfuzunu kıran ve Güney İtalya’da Bizans ile Müslüman hakimiyetine son verip Sicilya Krallığı’nı kuran önemli Normanlardı. Tankred’in ...

1081 yada 1082 yılında Dımaşk’ta dünyaya gelen Rıdvan, Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’un oğludur. Babası, yeğeni Berkiyaruk’a karşı Büyük Selçuklu tahtı için doğuda mücadele ettiği esnada, Dımaşk’ta bulunan Rıdvan’dan ordu toplayarak kendisine katılması için haber yollamıştır. Bunun üzerine harekete geçen Rıdvan ...

Bu içeriğimizde; Selçuklular, Eyyûbîler ve Bizans hakkında da önemli bilgiler içeren 41 Haçlı mektubunun, A. Onur Çalışır tarafından yapılan çevirisi ve notlarını içeren ve Tarih-i Kadim Kitaplığı’nın ilk çalışması olan  “Denizaşırı Ülke’den Havadisler: Haçlıların Mektupları (1097-1252)” isimli eserden 10 alıntı ...

Baudouin’in doğum tarihi tam olarak belirli olmamakla beraber 1060-1070 arasında doğduğu kabul edilmektedir. Babası Rethel Kontu I. Hugue, annesi ise Montlhéryli Melisende’dir. Baudouin’in Manasses ile Gervaise adında iki erkek ve Matilda ile Hodierna adında iki kız kardeşi olduğunu Haçlı tarihçisi ...

Mikhael Attaleiates’in 1025 civarında doğduğu tahmin ediliyor. İsmindeki Attaleiates ibaresine bakılarak da doğum yerinin Antalya veya çevresi olduğu düşünülüyor. Mikhael ilk eğitimini memleketinde aldıktan sonra ileri düzeyde eğitim almak için başkent İstanbul’a gelmiştir. 1060’lara kadar burada hukuk eğitimini tamamlamış, hukuk ...

Ülkemizde sıklıkla siyasi ve askeri tarih çalışmalarına –ve maalesef yanlış olarak politikaya– konu olan Haçlı Seferleri, başlamasının üzerinden yaklaşık 1000 yıl geçmesine rağmen Doğuluların ve Batılıların zihinlerinde hâlâ bir şekilde kendisine yer bulmaktadır. Muhtemelen bu sonuç, 1097 Sonbaharı’nda bir kalabalık ...