10 İyi Alıntı: Haçlıların Mektupları

Bu içerik, Abdurrahman Onur Çalışır tarafından hazırlanmıştır.

Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın.

Bu içeriğimizde; Selçuklular, Eyyûbîler ve Bizans hakkında da önemli bilgiler içeren 41 Haçlı mektubunun, A. Onur Çalışır tarafından yapılan çevirisi ve notlarını içeren ve Tarih-i Kadim Kitaplığı’nın ilk çalışması olan  “Denizaşırı Ülke’den Havadisler: Haçlıların Mektupları (1097-1252)” isimli eserden 10 alıntı yaptık. İyi okumalar dileriz.

1 – “Sarazenlerin (Müslümanların) şehri Maarratü’n-numân’a hücum ettik ve o memleketteki hisarları ele geçirdik. Ve orada oyalanırken orduda o kadar büyük bir açlık vardı ki, Hristiyanlar, Sarazenlerin kokuşmuş cesetlerini yedi.

Legat Pisa Başpiskoposu Daimbert, Dük Godfrey ve Kont Raymond’dan, Papa II. Pascalis’e mektuptan bir cümle (Eylül 1099, Lazkiye).

2 – “(Kudüs’ün fethinden sonra) düşmanlarımıza ne olduğunu bilmek isterseniz: Adamlarımız, Süleyman Tapınağı’nda atların dizinin dibine kadar gelen Sarazen (Müslüman) kanı içerisinde at sürüyor.”

Legat Pisa Başpiskoposu Daimbert, Dük Godfrey ve Kont Raymond’dan, Papa II. Pascalis’e mektuptan bir cümle (Eylül 1099, Lazkiye).

3 – ”Kutsal kent Kudüs, inananlardan mahrum bırakıldı. Mesih’in gece-gündüz ibadet ettiği yerde şimdi Muhammed’in adına yüksek sesle ibadet ediliyor.”

Montferrat Markisi Conrad’dan, Canterbury Başpiskoposu Baldwin’e (Ekim – Kasım 1187).

4 – ”Son günlerde başımıza gelen beklenmedik ve korkunç facia, müthiş ve ifade edilemez acı bizi yere yıktı. (…) Hayat veren Haç, Türklerin alayına maruz kaldı. Kral tutsak alındı, Tapınak Üstadı ve Prens Raymond, Selâhaddîn’in elleriyle katledildi.”

Antakya Patriği Aimery’den, İngiltere Kralı II. Henry’e (Ekim 1187).

5 – ”Ey acı kader!.. Türklerin ülkelerinden muazzam sayıda kalabalığı bir araya toplayıp şiddetli düşmanlıklarını, ele geçirmek amacıyla, biz Hristiyanların topraklarına yöneltmesiyle başladı.”

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı komutanı Terricius’tan, tarikatın tüm komutanlarına ve biraderlerine yazılan mektup (Kasım – Aralık 1187).

6 – ”Yeryüzü, Tanrı’nın şehri ve kutsal kent Kudüs’ün kederli ve kül halinde kaybedilmesine hayıflandıktan sonra paniğe kapıldı ve titredi.”

İngiltere Kralı I. Richard’dan, Clairvaux Manastırı Başrahibi’ne (Ekim 1191, Yafa).

7 – “Tatarların öfkesi, bütün doğu bölgesini türlü türlü musibetlerin terörüyle sarstı; herkese aynı acıyı çektirdi, Hristiyanlar ile kafirler (diğer din mensupları) arasında ayrım yapmadı. Tatarlar, tüm İran’ı yakıp yıktıktan sonra fena bir ruhla savaştı.”

-Kudüs Patriği Robert ve diğerlerinden tüm Hristiyanlara yazılan mektup (Kasım 1244).

8 – “Bazen gerçek bilininceye kadar büyüklerin zihinleri çeşitli söylentilerle yıpranır ve işkence çeker.”

Şansölye John Cornwall’dan, Kont Richard’a.

9 – (Eyyûbî hükümdârı Turan Şah’ın) gelişi, onların (Müslümanların) cesaretini ikiye katladı. O andan itibaren, Tanrı’nın hangi hükmüyle oldu bilmiyoruz, bizim tarafımızdaki her şey isteğimizin aksine gitti.”

Fransa Kralı IX. Louis’in, Yedinci Haçlı Seferi sırasında halkına yazdığı mektuptan (Ağustos 1250).

10 – “Antakya toprakları, Türkmenler tarafından harabeye çevrildi. (…) Eğer Tanrı bize yardım etmezse tüm ülkeyi harap edinceye kadar devam edecekler.”

Akka’daki Hospitalier Tarikatı’nın hazine sorumlusu Joseph de Cancy’den, St. Martinli Walter’a yazılan mektuptan (Mayıs 1252).


İçeriğimizi beğendiniz mi? Çalışmalarımızı geliştirmemize katkıda bulunmak istiyorsanız bağışçımız olabilirsiniz.