Bu içeriğimizde, Hürrem Sultan’ın, Kanuni Sultan Süleyman’a yazdığı mektuplardan birini derledik. İyi okumalar dileriz. Cânum Pâresi Sultânum, Öyle nam sahibi ki sabah rüzgarı gibi merhamet artırıp saçar, öyle selam ki , gönül kapan şeker dudaklıların kavuşması gibi, öyle dualar ki, ...

Dede Korkut Kitabı, Türk kültürünü içeren en önemli eserdir. Büyük bir Oğuzname’den koptuğu düşünülen hikayelerin yazıya geçiriliş tarihi XV. yüzyıl olarak tahmin edilir. Metinlerin söylenmeye başlandığı tarih ise barındırdığı unsurlar bakımından V. yüzyıl olarak düşünülür. Türk kültürünün hazinesi Dede Korkut ...

Tunuslu Hacı Ahmed’in haritasının baskı kalıpları Venedik Onlar Konseyi’nde, 1795’te bulunmuştur. Bulunduğunda haritadan 24 adet baskı alınmış, bu baskılardan ise geriye 9-10 adet kalmıştır. Kenarlarında verilen bilgilere göre harita, Tunuslu Hacı Ahmed tarafından 1560’ta yapılmıştır. Haritanın baskı kalıpları ise elma ...

Arapça “cerr” olan kelimenin sözlük anlamı “kendine doğru çekme”dir. Kelime Osmanlı’da “cerre çıkmak” tabiri olarak yer almıştır ve medrese öğrencilerince uygulanan bir sosyal hadiseyi ifade etmiştir. Osmanlı’da müderrisler ve medrese terbiyesi almış öğrenciler yılın dokuz ayında derslerle ilgilenir; geriye kalan ...

Nahil kelimesi Arapçadır ve aslı hurma ağacı anlamına gelen “nahl”dır. Kelime halk arasında dile uydurulup nahil, nakl, nakıl, nahıl şekillerine girmiştir. Nahil; evlilik ve sünnet düğünü gibi düğünler, birtakım şenlikler için hazırlanan, ağaç şeklinde oluşturulan, balmumundan yapılan, üzeri belirli şeylerle ...

Orta Asya’nın zorlu iklim koşulları karşısında Türkler, zorunlu olarak kendilerini bu koşullardan korumaya çalışmıştır. Önemli geçim kaynakları hayvancılık olan Orta Asya Türkleri, yetiştirdikleri hayvanların yünleriyle keçe üretmişlerdir. İklim şartlarından korunma zorunluluğuna bağlı olarak “keçe”, “keçecilik” ortaya çıkmış ve Orta Asya ...

Remil kelimesinin sözlük anlamlarından ilki “kumlu arazi”dir. Kelimenin terim olarak anlamı ise “kaybolan bir şeyin yerini bulmak, merak edilen bir işin sonucunu öğrenmek amacıyla kum üzerine çizilen çizgilerle fal bakmak”tır. Kelimenin terim anlamı ele alındığında, kum ile fal bakan kişilere ...

Verem veya tüberküloz; ölümcül olabilen, yayılma gücüne sahip hastalıklardan biridir. Hastalıklarla yakın ilişki içerisinde olan edebiyat için verem, edebi ürüne hayli malzeme verebilen bir hastalık olarak karşımıza çıkar. İnsanın trajedilerini, acılarını barındıran romanlarda verem; yazarın eserini daha trajik boyutlara getirmesinde, ...

Woolf, “Kendine Ait Bir Oda” isimli eserinde tarih kitaplarındaki kadın maddelerini, birtakım yazarların kadın karakterlerini, bazı eserlerin kadına yaklaşımlarını inceler ve kadınların kurmaca yazın ile toplumsal hayattaki rollerinin çok farklı olduğu tespitini yapar. “Düşsel planda kadın son derece önemlidir; gerçek ...

Maximo ve Bartola, San Salvador’da dünyaya gelen iki kardeşin sahne isimleridir. Maximo ve Bartola, mikrosefali* olarak dünyaya gelen kız ve erkek kardeşlerdir. Bilişsel ve gelişimsel engelli olan kardeşler anneleri tarafından Amerika Birleşik Devletlerine götürülüp iyileştirilmek üzere Raymondo Selva adındaki bir ...