Selçuklular ile Moğollar Arasında Geçen Bir Ömür: Hond Hatun

Bu içeriğimizde; Selçuklu tarihine dair mühim çalışmaları ile tanıdığımız Prof. Dr. Erkan Göksu’nun “Hüzün Melikesi: Selçuklular ile Moğollar Arasında Geçen Bir Ömür” isimli son romanından 7 alıntı yaptık. İyi okumalar dileriz.

1 – Cengiz’in Kağanlık Alameti

“Rivayet ederler ki Tuğrul b. Arslan döneminde olağanüstü bir gök olayı yaşandı. Yedi gezegen, aynı dakikada, aynı burçta, aynı hizaya geldi. Müneccimlere göre bu, dağları bile yerinden oynatacak bir kasırganın alâmetiydi. O gün Cengiz’in kağanlık tahtına oturduğu gündü…”

2 – Hatuniye Medresesi

“Sinaneddin, Hond Hatun’un elini tutunca iki sevdalı yüreğin mutluluk ülkesine yolculukları başladı. Hond Hatun usulca fısıldadı: ‘Buraya Hatuniye diyecekler. Ama binanın en güzel yeri bu iki minare olacağından, Çifte Minareli Medrese ismini daha çok yakıştıracaklar.’”

3 – Moğolların Katliamı

“Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte felaketin boyutları gözler önüne serildi. Moğolların gece uykusunda yakaladığı zavallı köylülerin çoğu öldürülmüştü. Bir kuytuya gizlenerek kurtulmayı başaranlar ise zifiri karanlığa ve zemheriye sığınıp Erzurum’un yolunu tutmuşlardı…”

4 – Moğolların Ok Yağmuru

“Moğollar hiçbir telaş emaresi göstermeden ellerini yaylarına attılar. Kendilerine doğru gelen Erzurum kuvvetlerine ok yağdırmaya başladılar. Erzurum kuvvetlerinin sayısı Moğolların iki katıydı. Fakat yüksek bir tepede konuşlandıklarından arazi üstünlüğü onlardaydı.”

5 – Erzurumluların Üzüntü ve Endişeleri

“Sevdiklerini kaybeden Erzurumluları teselli etmek mümkün değildi. İçlerindeki en güçlü, en cesur adamların Moğollar karşısında bir anda helak rüzgârına kapılıp gitmeleri, içlerini yakmakla kalmamış, kendi akıbetlerine dair korkularını da artırmıştı…”

6 – Moğol Ordusunun Nizamı

“Moğollar, karınca gibi hızla hareket ediyor, telaş hissedilmeyen bir süratle ordugâhlarını kuruyorlardı. Çalan boru ve davul sesleriyle birlikte çok düzenli hareket ediyorlardı. Yüzleri uzaktan seçilemese de sayıları, niyet ve kararlılıkları bariz bir şekilde anlaşılıyordu.”

7 – Hond Hatun’un Malatya Sevgisi

“Hond Hatun, Malatya’yı severdi. Çünkü orada sultan babası Alaeddin Keykubad’ın çok hatırası vardı. Şehrin dillere destan ulu camii onun eseriydi. Üstelik Malatya havasıyla, suyuyla, yemyeşil bereketli toprağı ve neşeli insanlarıyla ömre ömür katan bir şehirdi.”

Prof. Dr. Erkan Göksu, Hüzün Melikesi, Kronik Kitap, Kasım 2021.

Eseri incelemek için tıklayın.