Thukydides’e [1], bilindiği üzere, ”tarih biliminin babası” unvanı yakıştırılmış ve oldukça isabetli olmuştur. Zira Thukydides, sekiz kitaptan oluşan ve Sparta ve Atina arasında yaşanmış Peloponnesos Savaşları’nı anlatan eserini kaleme alırken hiçbir mitolojik unsura, mucizeye vs. yer vermemiş ve olayları sebep-sonuç ...