Dünya tarihi şüphesiz birçok büyük şahsiyete sahne olmuştur ancak bazıları, diğerlerinden daha büyük farklar yaratmıştır. Bu içeriğimizde, dünya tarihinin en büyük komutanlarından olan ve kendisinden sonra gelen birçok hükümdâr ve komutana da rol model olmuş olan Makedonya Kralı Büyük İskender ...

Bu içeriğimizde, 1 Ağustos 1936 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de başlayan ve aynı ayın 16’sında sona eren, II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası ve Adolf Hitler için önemli bir propaganda fırsatı olan uluslararası çok sporlu etkinlik 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları ya ...

Bu yazı Habibe Çalışkan tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı döneminin 1718-1730 yılları arasını kapsayan süreç günümüz isimlendirmesiyle Lâle Devri olarak bilinmektedir. 1718’de Avusturya ve Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan dönem, 1730 yılında patlak veren Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. ...

Bu yazı Emine Asuhan Aksakal tarafından hazırlanmıştır. Birçok ülkede kutlanan Sevgililer Günü’nün tarihsel izleri, Antik Roma ritüellerinden Victoria dönemi İngilteresi geleneklerine kadar görülmektedir. Sevgililer Günü adını; ‘günün koruyucusu’ olarak bilinen Aziz Valentine’den almaktadır. Coşkuyla kutlanan günün kökleri, Antik Roma geleneklerinde ...

Ölüm, yaşamın nihayete ermesi olsa da yaşamımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Etrafımızdaki kabristanlar, hayratlar ve hatta tarihin kendisi ölülerin günümüzde dahi nasıl yaşadıklarına, bizi nesıl etkilediklerine güzel birer örnek teşkil etmektedir. Bir yazara göre ise “Yaşayanları yöneten ölülerdir.” [1] ...

Antik Palmira kenti Mayıs 2015’te IŞİD’in eline geçmiş ve bütün dünya bir antik kentin yok oluşunu izlemek zorunda kalmıştı. Sonrasında ise bu eşi benzeri olmayan antik kent tekrar IŞİD’in elinden kurtarılmıştı. Kentin Osmanlı dönemindeki fotoğraflarını ve açıklamalarını Ahmed Cemal Paşa‘nın ...

Ebû’l-Kasım Zehrâvî, 936 – 1013 yılları arasında Endülüs’te yaşamış hekimlerden birisidir. Batılılar tarafından Abulcasis olarak adlandırılan Zehrâvî; günümüzde hastanelerde kullanmaya devam ettiğimiz birtakım aletleri tıbba kazandırmış, yeni ameliyat teknikleri denemiş ve 50 yıllık tecrübesinin ürünü olan 30 ciltlik, geniş kapsamlı ...