Ölüm, yaşamın nihayete ermesi olsa da yaşamımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Etrafımızdaki kabristanlar, hayratlar ve hatta tarihin kendisi ölülerin günümüzde dahi nasıl yaşadıklarına, bizi nesıl etkilediklerine güzel birer örnek teşkil etmektedir. Bir yazara göre ise “Yaşayanları yöneten ölülerdir.” [1] ...

Antik Palmira kenti Mayıs 2015’te IŞİD’in eline geçmiş ve bütün dünya bir antik kentin yok oluşunu izlemek zorunda kalmıştı. Sonrasında ise bu eşi benzeri olmayan antik kent tekrar IŞİD’in elinden kurtarılmıştı. Kentin Osmanlı dönemindeki fotoğraflarını ve açıklamalarını Ahmed Cemal Paşa‘nın ...

Ebû’l-Kasım Zehrâvî, 936 – 1013 yılları arasında Endülüs’te yaşamış hekimlerden birisidir. Batılılar tarafından Abulcasis olarak adlandırılan Zehrâvî; günümüzde hastanelerde kullanmaya devam ettiğimiz birtakım aletleri tıbba kazandırmış, yeni ameliyat teknikleri denemiş ve 50 yıllık tecrübesinin ürünü olan 30 ciltlik, geniş kapsamlı ...