Fransız Ressam Jean-Baptiste Vanmour’dan Lale Devri Osmanlı Portreleri

Osmanlı tarihinin renkli dönemlerinden birisi olan Lale Devri’nin simalarını, meşhur oryantalist ressam Jean-Baptiste Vanmour’un fırçasından görebilmeniz adına sizler için 15 tablo derledik.

1 – Çuhadar

2 – Çavuş

3 – Kapı Ağası

4 – Kızlar Ağası / Darüssade Ağası

5 – Vezir Kahyası / Sadaret Kethüdası

6 – Yeniçeri

7 – Kazasker

8 – Derviş

9 – Silahdar Ağası

10 – Yeniçeri Ağası

11 – Reisülküttab

12 – Çavuşbaşı

13 – Müftü

14 – Kapıcıbaşı

15 – Sadrazam