Türk tarihinin en ünlü hükümdârlarından olan Emîr Timur‘un torunu; Timurlular hükümdârı olmasının yanında matematik ve astronomi bilgini olan Uluğ Bey, Türkistan’ın kültür tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu içeriğimizde, Rus tarihçi Wilhelm Barthold’un (ö. 1930), Türk Tarih Kurumu’ndan basılan ve Türkçe ...