Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Hindistan, Türk tarihi açısından önem arz eden ancak tarihi açıdan yeteri kadar üzerinde durulmayan bir bölgedir. Bu bölgede kurulmuş olan Delhi Türk Sultanlığı hakkındaki bilgilerimiz; Selçuklular, Osmanlılar ve sair Türk devlet, beylik ve topluluklarına ...