1 – Millî lisanın oluşması için, Osmanlı lisanı bir tarafa atılmalıdır. Halk edebiyatına zemin olan Türk dilini aynen kabul ederek İstanbul halkının ve özellikle İstanbul hanımlarının konuştukları gibi yazılmalıdır. 2 – Halk lisanında Türkçe eş anlamlısı bulunan Arapça ve Farsça ...