Yıldız Sarayı Kütüphanesi Fotoğraf Koleksiyonu/Yıldız Albümleri II. Abdülhamid’in emriyle oluşturulmuş çok sayıda albümden meydana gelmektedir. Albümlerde yaklaşık 40.000 fotoğraf bulunmaktadır. Dönemin İstanbul’unu, Osmanlı kentlerini yansıtmada ciddi kaynaklar olan fotoğraflarda o günkü iktisadi, sosyolojik, kültürel şartlar açıkça görülmektedir. Bu içerikte de ...