Türkçenin 500 Yıl Önce Latin Harfleri İle Yazılışı

Christianus – Gegsien hair oltson.

Turca – Aghbate hair oltson. Ben kurtuldom tsoch succur Allah’a.

——————————————————-

Hristiyan – Gecen hayr olsun.
Türk – Akıbet hayr olsun Ben kurtuldum çok şükür Allah’a.

Kaynak: Bartholomeo Georgieuiz, De Turcarum Moribus Epitome, Lyon, 1558.