Türkçenin 500 Yıl Önce Latin Harfleri İle Yazılışı

Turca – Iachender bundan gustereim tsaa.
Christianus – Gel ghusteriuere Allaha tseuertson.
Turca – Kalch iochari tur bonda.
Christianus – Hanghi daraftan der bilmezum.
Turca – Tsag eline bacha ghun doghutsine
Christianus – Bir buch evv atsarghibi gurunur omider?

————————————————————–

Türk – Yakındır buradan göstereyim sana.
Hristiyan – Gel göster Allah’ı seversen.
Türk – Kalk yukarı dur burda.
Hristiyan – Hangi taraftan der(sin) bilmezum.
Türk – Sağ eline baka, gün doğusuna.
Hristiyan – Bir büyük ev eser gibi görünür, o mudur?