Türkçenin 500 Yıl Önce Latin Harfleri İle Yazılışı

Turca – Ne habar scizum girlerden?
Christianus – Hits nesle bilmezom tsaa dimege.
Turca – Gioldassum varmı tsenumle?
Christianus – Ioch, ialanuz geldum.
Turca – Benumle gelurmitsun?
Christianus – Irachmider tsenum utaghom?

————————————————————

Türk – Ne haber sizin yerlerden?
Hristiyan – Hiçbir şey bilmezim sana demeye.
Türk – Yoldaşın var mı seninle?
Hristiyan – Yok, yalnız geldim.
Türk – Benimle gelir misin?
Hristiyan – Irak (uzak) mıdır senin otağın (evin)?