Türkçenin 500 Yıl Önce Latin Harfleri İle Yazılışı

Handa gidertsen bre Giaur ?
RESPONSIO
Chrifiani – Stambola giderum tsultanum.
Turca – Ne issum var bu memleketten?
Christianus – Bezergenlik ederum, Affendi, Maslahatom var anadolda.

————————————————————-

Nereye gidersin bre gavur?
YANIT
Hristiyan – İstanbul’a giderim sultanım.
Türk – Ne işin var bu memlekette?
Hristiyan – Bezirganlık yaparım, efendi, Maslahatım var Anadolu’da.