Selçuklu Döneminde Anadolu Şehirlerinin Unvanları

Bu içeriğimizde, Anadolu’daki birtakım şehirlerin Selçuklular döneminde sahip oldukları unvanları derledik. İyi incelemeler.

1 – Konya: Dârü’l-mülk (Payitaht)

2 – Kayseri: Dârü’l-feth, Dârü’l-mülk (Birinci unvanı Sultan Alâeddin fetihlere burada hazırlandığı için, ikinci unvanı ise Konya’dan sonra payitaht olduğu için almıştır.)

3 – Sivas: Dârü’l-alâ (Yücelik Şehri)

4 – Aksaray: Dârü’z-zafer, Dârü’l-cihâd, Dârü’r-ribât (II. Kılıç Arslan tarafından askerî üs olarak kullanılıp, hayır müesseseleri kurulduğu için verilmişlerdir.)

5 – Malatya: Dârü’r-rif’a (Üstünlük / Asâlet Şehri)

6 – Erzincan: Dârü’n-nasr (Yardıma Mazhar Şehir)

7 – Amasya: Dârü’l-izz (İzzet ve Şeref Şehri)

8 – Ankara: Dârü’l-hısn (Müstahkem Şehir)

9 – Tokat: Dârü’n-nusret (Yardım Şehri)

10 – Niğde: Dârü’l-pehlevâniyye (Pehlivanlar Şehri)

11 – Bayburt: Dârü’l-celâl (Ululuk Şehri)

12 – Ahlat: Kubbetü’l-İslâm (İslam’ın Kubbesi)

13 – Sinop: Cezîretü’l-uşşak (Aşıklar Adası)

14 – Samsun: Dârü’s-sagr (Sınır Şehri)

15 – Antalya: Dârü’s-sagr (Sınır Şehri)

16 – Denizli: Dârü’s-sagr (Sınır Şehri)

Kaynak

Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018.

Göktürk Kaya
1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı, hâlâ burada eğitimine devam etmektedir. Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise Tarih-i Kadim'de yazarlık yapmaktadır.