Selçuklu Döneminde Anadolu Şehirlerinin Unvanları

Bu içeriğimizde, Anadolu’daki birtakım şehirlerin Selçuklular döneminde sahip oldukları unvanları derledik. İyi incelemeler.

1 – Konya: Dârü’l-mülk (Payitaht)

2 – Kayseri: Dârü’l-feth, Dârü’l-mülk (Birinci unvanı Sultan Alâeddin fetihlere burada hazırlandığı için, ikinci unvanı ise Konya’dan sonra payitaht olduğu için almıştır.)

3 – Sivas: Dârü’l-alâ (Yücelik Şehri)

4 – Aksaray: Dârü’z-zafer, Dârü’l-cihâd, Dârü’r-ribât (II. Kılıç Arslan tarafından askerî üs olarak kullanılıp, hayır müesseseleri kurulduğu için verilmişlerdir.)

5 – Malatya: Dârü’r-rif’a (Üstünlük / Asâlet Şehri)

6 – Erzincan: Dârü’n-nasr (Yardıma Mazhar Şehir)

7 – Amasya: Dârü’l-izz (İzzet ve Şeref Şehri)

8 – Ankara: Dârü’l-hısn (Müstahkem Şehir)

9 – Tokat: Dârü’n-nusret (Yardım Şehri)

10 – Niğde: Dârü’l-pehlevâniyye (Pehlivanlar Şehri)

11 – Bayburt: Dârü’l-celâl (Ululuk Şehri)

12 – Ahlat: Kubbetü’l-İslâm (İslam’ın Kubbesi)

13 – Sinop: Cezîretü’l-uşşak (Aşıklar Adası)

14 – Samsun: Dârü’s-sagr (Sınır Şehri)

15 – Antalya: Dârü’s-sagr (Sınır Şehri)

16 – Denizli: Dârü’s-sagr (Sınır Şehri)

Kaynak

Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018.