Platon’un Evlilik İle İlgili 7 Görüşü

Bu içeriğimizde, Antik Yunan filozofu Platon‘un, evlilik ile ilgili 7 görüşünü derledik. İyi okumalar.

1 – Aklı başında insanların onayladığı bir evlilik yapmalısın.

Onlar sana yoksullarla evlenmekten kaçmamanı, zenginlerle evlenmeye can atmamanı; başka şeyler eşit ise, her zaman daha az varlıklı olanı tercih edip onunla evlilik birliği kurmanı öğütleyeceklerdir.

2 – İnsan doğal olarak her zaman kendine en çok benzeyene yönelir.

Bu nedenle de kentte servet ve karakter farklılıkları ortaya çıkar; bu bizim devletimizde olmasını istemediğimiz bir durumdur.

3 – Atak olduğunu ve her işe gerekenden daha çabuk giriştiğini bilen insan, sakin yaradılışlı bir aileye damat olmaya çalışmalıdır.

Bunun tersi yaradılışta olan da tersine.

4 – Evlilik için genel tek kural şu olsun:

Herkes kendi hoşuna giden evliliği değil, kente yararlı evliliği istemelidir.

5 – Bizden sonra tanrıya hizmet etmeleri için…

…geride torunlar bırakıp başsız sonsuz doğaya katılmak gerekir.

6 – Kendileriyle çocukları arasındaki dengeye önem vermeleri için…

…inandırmaya ve yazılı bir yasayla zorlamadan, evlilik yoluyla zengin olmaya çalışan kişiyi kınayarak bu isteğinden vazgeçirmeye çalışmalıyız.

7 – Öyleyse biri, bile bile buna uymayıp…

…kentte bir yabancı gibi evlilik birliğine yanaşmadan yaşar ve otuz beş yaşına bastığında hala evlenmemiş olursa, her yıl para cezası ödesin.

Platon, Yasalar (Çev. Candan Şentuna- Saffet Babür), Kabalcı Yayınevi, 2007, İstanbul