Ortaçağ’da Yolculuk: Türkçeye Çevrilmiş 10 Seyahatname

Seyahatnâme türü eserler, aynı zamanda edebî değer de taşıyan önemli tarihî kaynaklardandır. Bu içeriğimizde, Türkçeye çevrilmiş 10 farklı seyahatnâmeyi sizin için derledik.

1 – Ricoldus de Monte Crucis

Eser, 1243 yılında Floransa’da dünyaya gelen Dominikan Keşişi Ricoldus de Monte Crucis’in, misyonerlik faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği Levant, Anadolu, İran ve Irak gözlemlerini aktarmaktadır. Eser, Ahmet Deniz Altunbaş’ın Latince aslından çevirisi ile Kronik Kitap tarafından basılmıştır.

Eser ile ilgili içeriğimizi okumak için tıklayabilirsiniz.

2 – İbn Battûta

14. yüzyılda yaşamış olan ve Ortaçağ’ın en büyük Müslüman seyyahı olarak kabul edilen İbn Battuta bu eserinde; Kuzey Afrika, Türkiye, Deşt-i Kıpçak, Türkistan, Hindistan, İran, Arabistan ve Çin gibi farklı coğrafyalara gerçekleştirdiği geniş ve uzun ölçekli seyahatini anlatmaktadır. Eser, A. Sait Aykut’un çevirisi ile Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmıştır.

3 – Marco Polo

1254 tarihinde Venedik’te dünyaya gelen ve Ortaçağ’ın en ünlü seyyahlarından olan ve İpek Yolu’nu kullanarak İran ve Türkistan üzerinden Çin’e seyahat gerçekleştiren Marco Polo’nun yaşadıkları bu eserde bir araya gelmiştir. Eser; Işık Ergüden ve Z. Zühre İlkgelen’in çevirisiyle Ötüken Neşriyat tarafından basılmıştır.

4 – Ebû Dülef

10. yüzyılın Arap seyyahlarından olan Ebû Dülef, bu eserinde İran sınırlarından Ermenistan’a kadar olan yolculuğundan bahsetmektedir. Eser, Serdar Gündoğdu’nun çevirisi ile Kronik Kitap tarafından basılmıştır.

5 – İbn Fadlân

İbn Fadlân, 9. ve 10. yüzyıllarda yaşamış seyyahlardan olup; Abbâsî Halifesi Muktedir-Billâh tarafından, İslâm’ı kabul etmek isteyen İdil Bulgar Hükümdarı Almış Han’a gönderilen elçilik heyetinin kâtipliği görevinde bulunmuş ve bu yolculukta gördüklerini ve yaşadıklarını kitaplaştırmıştır. Eser, Ramazan Şeşen’in çevirisi ve açıklamalarıyla birlikte Yeditepe Yayınevi tarafından basılmıştır.

6 – Plano Carpini

13. yüzyılın ünlü seyyahı olan Plano Carpini, Papa tarafından Moğollarla ittifak teşebbüsünde bulunması için Asya’ya gönderilen elçilerden biridir. Eserinde bu görev sırasındaki gözlemlerini aktarmıştır. Eser, Ergin Ayan’ın çevirisi ile Kronik Kitap tarafından basılmıştır.

7 – İbn Havkal

10. yüzyılın Müslüman seyyahlarından, Nusaybin doğumlu İslâm coğrafyacısı İbn Havkal; 943-977 yılları arasında Endülüs, Kuzey Afrika, Arabistan, İran, Türkistan gibi farklı ülkeleri gezerek yaşadıklarını aktarmıştır. Eser, Ramazan Şeşen’in çevirisi ile Yeditepe Yayınevi tarafından basılmıştır.

8 – Pero Tafur

Pero Tafur, 15. yüzyılda Akdeniz’i bir ucundan diğer ucuna kat eden İspanyol seyyahtır. Eser, Hakan Kılınç’ın çevirisi ile Kitap Yayınevi tarafından basılmıştır.

9 -İbn Cübeyr

1145 doğumlu Endülüslü Arap seyyah İbn Cübeyr, Hac vazifesini yerine getirmek için çıktığı yolculukta Mısır, Arabistan, Irak ve Suriye gibi coğrafyalarda yaşadıklarını aktarmıştır. Eser, İsmail Güler’in çevirisi ile Selenge Yayınları tarafından basılmıştır.

10 – İbn Ecâ

15. yüzyıl seyyahlarından olan ve Memlûk Devleti’nde devlet adamlığı yapmış bulunan İbn Eca, Akkoyunlulara elçi olarak gönderildiği sırada gördüklerini bu eserinde toplamıştır. Eser, Mehmet Şeker’in çevirisi ile Ötüken Neşriyat tarafından basılmıştır.