Bu yazı Buse Sarı tarafından hazırlanmıştır. Timur Han, Türk tarihinin en çok tartışılan, hakkında birbirleriyle zıt fikirler ileri sürülen, kimileri için büyük bir askeri deha; kimileri için ise zalim ve hürmetsizlik eden bir komutandır. Kimileri için devletlerini dayandırdıkları büyük ata, ...

“Yedi derviş bir halıya sığmış da, iki padişah bir dünyaya sığmamış” İran atasözü Fatih Sultan Mehmed’in 2 imparatorluk, 14 devlet, 200 şehir ele geçirmiş olduğunu söyleyen tarihçiler vardır. Büyük Türk, gerçekten de Doğu Roma ve Trabzon Rum İmparatorluklarını ortadan kaldırmış ...

Bu içerik, Abdurrahman Onur Çalışır tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. “Tarih zenginlerin, güçlülerin ve erkeklerin etkinliklerinden ibarettir.” Uzun yıllarca tarih çalışmalarının pek çoğu bu savı haklı çıkarmaya hizmet ...

Türk Tarihi’ne baktığımız zaman Hun diyince aklımıza ilk gelen isim Mete Han’dır. Oysa bu hanedanlığın başlangıcı Mete Han ile değil babası Teoman ile olmuştur. Günümüzde Çin kaynaklarını derinlemesine inceledikten sonra bu önemli şahsiyeti daha fazla gün yüzüne çıkarma şansı ve ...

Memlûk Devleti, kölelikten gelen Memlûkler’in kurduğu bir askeri aristokrasi devletidir. Kâhire merkezli kurulan bu Türk devletinin dini Sünni İslam idi ve halkının büyük bir kısmını Araplar oluşturmaktaydı. Arapça kaynaklarda adı sıklıkla “Ed-Devlet’üt-Türkiyye” yani Türk Devleti olarak geçse de literatürde isimleri ...

Başlığı “İslam Entelektüelliği’nin Zirvesi” olan yazıya giriş yapmadan önce belirtmem gerekir ki, bu sadece dini bir mesele değildir. Tarihte imparatorluk kaderi dediğimiz bir gerçek vardır. Bu gerçeğe göre bir devlet topraklarını hızlı bir biçimde genişletip, kozmopolit bir yapıya büründükçe imparatorluk ...

Bu yazı Buse Sarı tarafından hazırlanmıştır. Tarih boyunca muktedirler yetkilerini pekiştirmek, güçlendirmek için var olan diğer muktedirleri zayıflatmak istemişler; zayıflatamadıkları zaman uzlaşmak zorunda kalmışlardır. Bu uzlaşma; güçler üzerinde bir denetim ve denge unsuru oluşturmuş; modern devletlerin kurulmasıyla beraber koşulsuz, şartsız, ...

İşin ilginç tarafı, Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri olduğuna önce Müslümanları inandıracaksınız. Bu da işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Fuat Sezgin Fatih Sultan Mehmed; parlak siyasi ve askeri başarıları, teşkilatçılığı ve kanun koyuculuğu gibi çok bilinen özelliklerinin yanında, ...

Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman olmasına rağmen, Hun diyince akla gelen ilk isim Mete Han olmuştur. Mete Han kendi devrinde, sonraki devirleri de etkileyecek büyük işler başarıp, bölgesindeki Türk boylarını tek bir güç altında birleştirmiştir. Peki askerlik, cesaret, güç, birlik, ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Viyana Kongresi, İngiltere’de baş gösterip Amerika’da zirve yapan “Liberalizm” ve Fransız İhtilali ile dünyayı derinden etkileyecek olan “Milliyetçilik” akımlarına; Avrupa’nın eski, muhafazakar monarşilerinin bir karşı koyma ve ihtilalin ardından Napolyon ile birlikte alt üst ...