Ricoldus de Monte Crucis, 1243 yılında Floransa’da doğan, 1287 yılında Papa’nın emriyle Doğu’daki Hristiyan kiliseleri ve İlhanlılar üzerinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak üzere Ortadoğu’ya yolculuğa çıkan bir Dominikan keşişidir. 1289-1291 tarihlerinde gerçekleştirdiği seyahatini “Liber Peregrinationis” adı altında yazıya geçirmiştir. Bu içeriğimizde, ...

Türk tarihi, birbirinden büyük ve ses getirecek işlerle adını duyuran birçok hükümdar ve lidere sahne olmuştur. Kimi liderler, uzun ömürlü olup, aklındaki işleri gerçekleştirebilme imkânı bulabilmişken; kimi liderler hayata erken veda etmek durumunda kalmıştır. Bu içeriğimizde, Türk tarihindeki 14 liderin ...

Nizâmü’l-Mülk, Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde devletin vezirliğini yapmış, Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı şahsiyetlerinden olan, İran kökenli bir devlet adamıdır. Nizâmü’l-Mülk, vezirliğinin yanında Siyâsetnâme isimli eseriyle de bilinir. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah, devlet ...

Fârâbî; İslâm filozofları tarafından “Muallim-i Evvel” (İlk Öğretmen) sayılan Aristoteles’ten sonra “Muallim-i Sâni” (İkinci Öğretmen) sayılan Türkistanlı filozoftur. Bu içeriğimizde, Fârâbî’nin “Tahsilu’s-Saâde” (Mutluluğu Kazanma) isimli eserinde yer aldığı kadarıyla, felsefe okuyan ve filozof olma yolunda ilerleyen gençlerin, bu yolda sahip ...

Gerek internet sitemizdeki yazılarımızda, gerek de sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda Selçukluların, Türk tarihi açısından taşıdığı önemi sayısız defa dile getirdik. Bu paylaşımımızda ise; bir yandan o dönemde yaşamış insanların bilinirliğini arttırmak, diğer yandan ise yeni doğan çocuklarına Türkçe ad arayan ...

  Selçuklu Hanedanı; Türklerin Türkistan’dan Türkiye’ye uzanan yolculuğunda köprü vazifesi görmüş ve yeni bir Türk devletinin temellerini atmış, bunun yanında Anadolu, İran, Suriye, Irak, Horasan ve Türkistan topraklarına hükmetmiş, İslam İmparatorluğu’nun koruyuculuğunu üstlenmiş ve tarihi vazifesini yerine getirerek tarih sahnesinden ...

Tarihte yaşamış olan büyük komutanların görüşleri, hayat felsefeleri, karakterleri ve hedefleri ne kadar farklı olursa olsun, savaş oyununa dair sahip oldukları nitelikler hemen hemen aynı olmuştur. Bu nitelikler iyi ya da kötü de olsa, onların başarılı komutanlar olarak anılmalarına sebebiyet ...

Suikastlar tarih boyunca iktidar oyunlarında kullanılan yöntemlerden birisi olagelmiştir. Rakibin savunmasız bir anında alt edilmesi üzerine inşa edilen bu hilenin birçoğu başarıya ulaştığı gibi, bir kısmı da başarıya ulaşamamıştır. Bununla birlikte bazı suikastların azmettiricileri hala tespit edilememektedir. Biz bu yazımızda ...