Ordular, XVII. asırdan itibaren bilhassa, ihtiva ettiği askeri personel nüfusunun artmasından mütevellit devletlerin en çok başvurduğu istihdam kaynağı haline gelmiştir [1]. İlaveten, bünyesine erat vasfıyla dahil ettiği mahkumlar ve serserilerle toplumun alt tabakasındaki fertleri subaylar vesilesiyle kontrol altında tutup belli bir disipline ...