Bu içeriğimizde, Prof. Dr. Aydın Usta tarafından kaleme alınan ve Yeditepe Yayınevi’nden çıkan “Sorularla Bizans İmparatorluğu Tarihi” isimli eserden 5 farklı soru ve cevabını aktardık. İyi okumalar. 1 – Bizans İmparatorları ve ahalisi kendilerini nasıl isimlendirmişlerdir? Bizans ismi ilk olarak ...

Bu içeriğimizde; Halil Yavaş’ın, Yeditepe Yayınevi’nden çıkan “Yüzyıl Savaşları” isimli eserinden 10 bilgiyi sizler için derledik. Keyifli okumalar. 1 – İngiltere ve Fransa Kralları Arasındaki Bağ Aslında her şey Normandiya dükü William’ın 1066’da İngiltere’yi işgal ettikten sonra başladı. Kendisini oranın ...

Osmanlı’ya Fetret Devri’ni yaşatmış bir hükümdar, Timur. Han olmamasına rağmen tarih onu bir hükümdar olarak görmüş ve hakkını teslim etmiştir. Birçok hükümdar ondan korkmuş, korkmayıp rekabete girişenler ise daha sonraları düştükleri hatadan dolayı büyük pişmanlık yaşamışlardır. Bu içeriğimizde Prof. Dr. ...

  Afrika’da kurulan dört Türk hânedândan biri olması ve Türk verâset sisteminden farklı bir yönetim anlayışı benimsemesi ile öne çıkan Memlüklerin ortaya koydukları siyâset ve kültür faaliyetleri, bulundukları coğrafyada kendilerinden epeyce söz ettirmiştir. Memlüklerin bir dönem hilâfet makâmını da taşımaları, ...

Danişmendli Türkmenleri, hayatlarını çoğunlukla hayvancılık, buna bağlı olarak da konar-göçer olarak geçirmiş Türkmenlerdir. Evvelce kurdukları Danişmendli Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti tarafından yıkıldıktan sonra arta kalan kitleler önceleri Türkiye Selçuklu Devleti, sonraları da Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamaya devam etmişlerdir. Bu içeriğimizde; ...

Bu içerik, Abdurrahman Onur Çalışır tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Raimundus Aguilers, Birinci Haçlı Seferi‘ne Toulouse Kontu Raymond’un ordusunda ordu papazı olarak katılmıştır. Sefer esnasında ana Haçlı ordusunun ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Yaşar Kalafat tarafından hazırlanan İran Türklüğü (Jeokültürel Boyut) adlı eser, 2005 yılının Şubat ayında Yeditepe Yayınevi tarafından piyasaya sürülmüştür. İç ve dış kapak da dâhil olmak üzere 234 sayfadan oluşmaktadır. Eserde Kaşkay, Karapapah, Şahseven, ...

Selçuklular, Orta Asya’dan gelen Türk devlet geleneğinin Anadolu’ya, Osmanlı Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarılmasında önemli bir köprü görevi görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’ni çağının en güçlü unsuru yapan idârî ve askerî gelenek Selçukluların onlara mirâsıdır. Osmanlılar, Selçuklulardan aldıkları gulam ve ikta sistemlerini ...

Bu içeriğimizde, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun “Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed” isimli eserinden Fatih Sultan Mehmed ve dönemine dair 10 farklı alıntı derledik. İyi okumalar dileriz. Bu içerik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Cumhuriyet Tarihi üzerine yüksek lisans yapan Çağatay Yegen ...