Panteizm (Tümtanrıcılık-Kamutanrıcılık) Yunanca “pan” ve “theos” köklerinden türetilen bir sözcüktür. “Pan” her şey, bütün; “theos” Tanrı anlamına gelmektedir, panteizm ise “bütün şeylerin Tanrı’yla alakalı olduğu” anlayışına verilen isimdir. Bu anlayış yoğunlukla Benedict de Spinoza tarafından temsil edilmiştir. Panteizm anlayışında her ...