Bu yazı Orhan Köksal tarafından hazırlanmıştır. Macaristan’da Türkoloji, Türkiye’den de eskidir. 1830’lu yıllarda Macar Üniversitesi’nde ilk Türkoloji dersleri verilmeye başlanmıştır. Macarlar ve Türkler arasında çok eskilere dayanan iyi ilişkiler nedeni ile Macaristan’da Türkoloji kurulmuş, Macarların Türklerle tarihsel bakımdan ortaklık bağına ...

Türkoloji, kısaca şu şekilde tanımlanır: Türklerle ve özellikle Türk dilleriyle uğraşan bilim koluna verilen bir ad. Bu çok önemli olan bilim kolunun geçmişi Avrupa’da XIV.yüzyıla kadar geri gitmektedir. ‘Türklerden söz eden bilim kolu’ olarak tanımlanacak olursa eğer Bizans ve Latin ...