Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkçede çözmek istediği ilk konu, dili Arapça ve Farsçanın boyunduruğu altından kurtarmaktır. Bunun için Arabî-Farisî alfabeden Latin alfabesine geçilmiştir. Yine bunun içindir ki Öz Türkçe çalışmalarına başlanmış; araştırmacılar, dilbilimciler, farklı meslek zümrelerine mensup olanlar Öz Türkçe için ...