Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Karadeniz’in kuzeyinde Deşt-i Kıpçak olarak bilinen bölgede 1241 yılında kurulan Altın Orda Devleti, 15. yüzyıla kadar egemenliğini sürdürmüş ve bu süre zarfında birçok devletle ilişkiler kurmuştur. Çağdaşları ve bulunduğu coğrafya bakımından komşuları olan Bizans, ...