Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Selçuklu devrindeki ticarî faaliyetlere dair daha önce giriş mahiyetinde bir yazı hazırlamış ve bir sonraki çalışmamızda ticarî bağlamdaki antlaşmalara, alım-satım yapılan ürünlere, yaşanan ticarî problemlere ve sair konulara daha etraflıca temas edeceğimizi belirtmiştik. ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Ticaret, tarih boyunca tüm siyasî teşekküllerin son derece önem verdiği, esasında sağlam bir iktisadî yapıya sahip olabilmek için önem vermek de zorunda olduğu bir alan olmuştur. Bu doğrultuda tüm bu siyasî teşekküllerin hâkim olduğu ...