Bu içeriğimizde,  “İlber Ortaylı Seyahatnamesi” isimli eserden Ortaylı’nın Suriye, Ürdün ve İran’a dair bazı notlar derledik. İyi okumalar dileriz. 1 – Suriye İlk olarak 11. Asırda Ortadoğu’nun hayatında yeni bir düzen kuran Selçuklular, Selçuklu idaresinin ardından Şam ve Haleb Atabeyi Nureddin-i ...

Bu yazı Emine Asuhan Aksakal tarafından hazırlanmıştır. Peçevi İbrahim Efendi bugünkü Macaristan’ın Peç (Peçuy, Peçoy) kentinde 1574 yılında dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı Peçûyî, Peçuylu ve Peçevi lakaplarıyla anılmıştır. Modern Osmanlı tarih yazıcılığında genellikle Peçevi lakabıyla tanınır, bunun sebebi ise Osmanlıca ...