Bu yazı Habibe Çalışkan tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’ne hizmet vermiş bilim insanları arasında önemli bir yer edinen Takiyüddin, Klasik İslâm astronomisinin son büyük temsilcisi sayılmaktadır. Doğum tarihi hakkında farklı görüşler olsa da 1521 yılında Şam’da doğduğu birçok araştırmacı tarafından kabul ...