Herodot, Historia [1] adlı eserinden ötürü ”Tarihin Babası” unvanıyla taçlandırılmıştır ancak kullandığı abartılı üslup neticesinde gerek antik dönem gerekse günümüz tarihçileri tarafından ağır tenkitlere maruz kalmış, hatta yalancılıkla bile suçlanmıştır. Lakin ben bu derlemede Herodot’un tarihçi kişiliğinden ziyade kitabında Skythler [2] hakkında ...