”Zehirlerin Kralı” olan Pontos Kralı VI. Mithradates Eupator, suikasta uğrayan babasının akıbetine uğramamak adına, kendisini hayatı boyunca vücuduna aralıklarla belli bir dozda zehir vermek suretiyle zehirlenmeye karşı bağışıklık geliştirmeye adamış; hatta Mithradatium adlı bir panzehir de geliştirmiş olduğu söylenmektedir. Bunun ...

Antik dönemde, genellikle monarşiyle yönetilen ulusların sikkelerinde dönemin hükümdarının portresi bulunur. Yerine gelen hükümdar da bunu devam ettirir. Ancak Büyük İskender’in ölümünden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen onun adına sikkeler basılmaya devam etmiştir. Bu içeriğimizde, Büyük İskender adına farklı dönemlerde ...