Anadolu’yu Türk yurdu yapan Selçuklulara dair elimizde birçok bilgi var. “Onlar buraya yerleşirken burada ne gibi değişiklikler meydana geldi ve yaptıkları imar çalışmaları nelerdi?” sorusu ise göz ardı edilmekte. Müslüman halk ile gayrimüslim halk birbirleriyle sürekli savaş içerisinde miydi, yoksa ...

Bu içeriğimizde, Anadolu’daki birtakım şehirlerin Selçuklular döneminde sahip oldukları unvanları derledik. İyi incelemeler. 1 – Konya: Dârü’l-mülk (Payitaht) 2 – Kayseri: Dârü’l-feth, Dârü’l-mülk (Birinci unvanı Sultan Alâeddin fetihlere burada hazırlandığı için, ikinci unvanı ise Konya’dan sonra payitaht olduğu için almıştır.) ...

Hakimiyetleri kısa sürse de dünya tarihine bıraktıkları etki bakımından büyük işler yapan Büyük Selçuklu hükümdarlarının hüküm sürelerini ve vefat ettiği yaşları derledik. İyi okumalar dileriz. 1 – Sultan Tuğrul Bey – 23 Yıl 995 tarihinde dünyaya gelen Sultan Tuğrul Bey; ...

Selçuklular, Orta Asya’dan gelen Türk devlet geleneğinin Anadolu’ya, Osmanlı Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarılmasında önemli bir köprü görevi görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’ni çağının en güçlü unsuru yapan idârî ve askerî gelenek Selçukluların onlara mirâsıdır. Osmanlılar, Selçuklulardan aldıkları gulam ve ikta sistemlerini ...

Bu içerik Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Bu içerik, 2014 yılında Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli danışmanlığında, Ömer Uzunağaç tarafından hazırlanan “Selçuklu Anadolusu’nda Beslenme ve Yemek Kültürü” ...

Her devlette, hânedanda ve yönetimde, o yönetimi pekiştirici ve meşrûiyetini geçerli kılan bazı unsurlar vardır. Hükümdârlar, bu unsurlar sâyesinde kendi gücünü sağlama alırlar ve hiyerarşide kendi konumlarını belirlerler. Bu içeriğimizde, hükümdârlık için Türkiye Selçuklularında kullanılan alâmeti sizler için derledik. 1 ...

Türkiye Selçuklu hükümdârı Sultan II. Kılıç Arslan, Türk tarihinde en az Malazgirt muzafferi Alp Arslan kadar değerli bir konuma sahiptir. II. Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu Devleti’ni yaşatmak için Anadolu Türklüğündeki rakîbi Dânişmendliler ile ve Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlayan Bizans İmparatorluğu ...

Gulâm ifadesi, TDV İslâm Ansiklopedisi’nde “Eski İslâm devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılmış köle ve esirler.” olarak açıklanmaktadır (Gulâm, Mustafa Zeki Terzi). Bu içeriğimizde, Selçukluların başarısının etkenlerinden birisi olan Gulâm sistemine dair Erkan Göksu’nun, Kronik Kitap tarafından yayınlanan “Selçuklu’nun Mirası: ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. 23 Mayıs 1040 tarihinde gerçekleşen Dandanakan Meydan Muharebesi, özelde Selçuklular, genelde ise Türk ve dünya tarihi için büyük bir önem arz etmektedir. Bu savaşa dair bazı önemli Türk tarihçilerinin kaleme almış oldukları satırları, listemizde ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu listede, 10 farklı kaynağa göre; dünya tarihinin gidişatını önemli ölçüde değiştiren hanedanlardan birisi olan Selçuklular hakkındaki ilk bilgileri derledik. Bu bağlamdaki satırlar, özellikle Dukak ve Selçuk Bey hakkındadır. İyi okumalar dileriz. 1 – ...