Bu yazı Habibe Çalışkan tarafından hazırlanmıştır. Cerrahi alanına getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp bilgini Zehrâvî’nin, eserlerindeki şecereye göre tam ismi Ebû’l-Kasım Halef b. Abbâs ez-Zehrâvî’dir (Görsel 1). Zehrâvî’nin, 936-1013 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Endülüs’ün Zehrâ şehrinde doğduğu için isimlendirilmesinde coğrafya ...

Bu yazı Habibe Çalışkan tarafından hazırlanmıştır. Sabuncuoğlu Şerafeddin (Amasya) (ö.1468 sonrası) Eserlerinde verdiği şecereye göre asıl adı Şerafeddin bin Ali bin Elhac-İlyas’dır. Yine eserinde belirtiği üzere (870H/1385M) Amasya’da doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. [1] Amasya Darüşşifası’nda yaptığı hizmetlerle ünlü Osmanlı hekimleri arasında ...