Göktürk harfleriyle yazılmış olan pek çok metin vardır. Fakat günümüze en az yıpranarak ulaşabilen, en zengin içeriği sunan Orhun Yazıtları olmuştur.  Göktürk alfabesinin incelenmesini sağlayan Türk bengü taşlarından Köl/Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk/Tunyukuk yazıtları Göktürk Kağanlığı’nın ikinci devresinden kalmıştır. ...

Türkoloji, kısaca şu şekilde tanımlanır: Türklerle ve özellikle Türk dilleriyle uğraşan bilim koluna verilen bir ad. Bu çok önemli olan bilim kolunun geçmişi Avrupa’da XIV.yüzyıla kadar geri gitmektedir. ‘Türklerden söz eden bilim kolu’ olarak tanımlanacak olursa eğer Bizans ve Latin ...