Nizâmü’l-Mülk, Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde devletin vezirliğini yapmış, Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı şahsiyetlerinden olan, İran kökenli bir devlet adamıdır. Nizâmü’l-Mülk, vezirliğinin yanında Siyâsetnâme isimli eseriyle de bilinir. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah, devlet ...

Suikastlar tarih boyunca iktidar oyunlarında kullanılan yöntemlerden birisi olagelmiştir. Rakibin savunmasız bir anında alt edilmesi üzerine inşa edilen bu hilenin birçoğu başarıya ulaştığı gibi, bir kısmı da başarıya ulaşamamıştır. Bununla birlikte bazı suikastların azmettiricileri hala tespit edilememektedir. Biz bu yazımızda ...