Osmanlı Devleti’nin yedinci hükümdarı olan II. Mehmed’in İstanbul’u fethi ile Anadolu ve Rumeli arasında kalan toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu. Fatih Sultan Mehmed bu aşamadan sonra Osmanlı hanedanına eşit düzeyde olan diğer Türk ailelerinin güçlerini ellerinden alarak devleti, köle sınıfından ...