Türkiye Selçuklu hükümdârı Sultan II. Kılıç Arslan, Türk tarihinde en az Malazgirt muzafferi Alp Arslan kadar değerli bir konuma sahiptir. II. Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu Devleti’ni yaşatmak için Anadolu Türklüğündeki rakîbi Dânişmendliler ile ve Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlayan Bizans İmparatorluğu ...

Büyük Selçukluların başlattığı Anadolu politikasına bağlı olarak Türkmen akınlarının kaçınılmaz sonucu olan Malazgirt Meydan Muharebesi, Türkmenlere yeni bir umut ışığı yakmıştır. Artık yetersiz kalan otlaklar ve Türkistan’daki tutunamayış, Türkleri Anadolu’ya sevk etmiştir. Önceleri küçük çaplı olan bu Türkmen akınları, Malazgirt ...