Bu yazı Buse Sarı tarafından hazırlanmıştır. Tarih boyunca muktedirler yetkilerini pekiştirmek, güçlendirmek için var olan diğer muktedirleri zayıflatmak istemişler; zayıflatamadıkları zaman uzlaşmak zorunda kalmışlardır. Bu uzlaşma; güçler üzerinde bir denetim ve denge unsuru oluşturmuş; modern devletlerin kurulmasıyla beraber koşulsuz, şartsız, ...