Bu yazı Buse Sarı tarafından hazırlanmıştır. İnsanlık tarihi boyunca birçok savaş yaşanmış, yaşanan bu savaşlar sonunda mağlup taraf da galip taraf da kanlı bilançolardan nasibini almıştır. Savaş, Oswald Spengler’ın da dediği gibi bir gerçektir ancak bu gerçek modern çağlara yaklaştıkça ...